ข่าวสารกิจกรรม
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมกิจการ บ.เดลี่กรีนฯโดยมี ดร.นาย ให้การต้อนรับ
รับสมัครศูนย์เรียนรู้ จังหวัดละ หนึ่งศูนย์ ท่านที่สนใจ ต้องมีพื้นที่3ไร่ แปลงสาธิต มีที่จำหน่ายสินค้าของเดลี่กรีน ได้สิทธิแปรรูปสินค้าของบริษัทฯ สนใจติดต่อ 053343698
รายการวิดีโอ